Departament extern de RRHH

Els teus partners en el departament extern de RRHH

Gestió i desenvolupament dels Recursos Humans

Disposar d’un departament complet de recursos humans que pugui gestionar totes les necessitats d’una empresa sol estar relegat a les grans corporacions. Avui ja sabem que, la funció bàsica que ha de realitzar un departament de RRHH és coresponsabilitzar-se de la motivació dels integrants de les organitzacions per tal de trobar valors i sentits en la simbiosi emprat – empresa.

És habitual que les empreses petites o mitjanes tinguin un responsable de RH més centrat en els aspectes administratius de personal i amb poca disponibilitat per oferir solucions a nivell de gestió i desenvolupament del talent.

Per a empreses amb una mida inferior tenen la possibilitat de comptar amb una part del departament de recursos humans extern, perquè dissenyi i/o executi les polítiques definides per la direcció. De la mateixa manera que s’externalitzen els serveis dels tràmits laborals o de prevenció de riscos laborals, per què la gestió de recursos humans no pot estar de forma externa en una empresa?

Creantum és una consultora externa de recursos humans, que acompanya a nivell estratègic els gerents i directors per establir les polítiques de recursos humans més adequades a les vostres necessitats. Com a consultors disposem de les eines de recursos humans necessàries per millorar la gestió de l’equip, o avaluar, per exemple, l’estrès laboral. Però també és una consultora de recursos humans que pot executar part de l’operativa del disseny i la implementació de polítiques de gestió del talent.

Som consultors externs de Recursos Humans

Com consultors externs podem oferir una visió externa de com donar resposta a les diferents necessitats de les organitzacions. Aquí t’oferim alguns exemples:

 • Selecció interna
 • Plans de promoció interna
 • Plans de substitució del personal adaptats a la piràmide de edat de la plantilla
 • Plans de formació
 • Entrevistes de carrera
 • Entrevistes d’acompliment
 • Desenvolupament de competències comportamentals
 • Identificació de potencials i plans de desenvolupament
 • Relacions amb el comitè d’Empresa
 • Suport a la negociació de convenis i pactes articulats
 • Comunicació interna
 • Manuals d’acollida & Management Books
 • Suport en la construcció de “Roadmaps” (fulls de ruta) de departaments
 • Procediments de gestió de crisi
 • Creació i seguiment de BSC (Quadres de comandament integrals)
 • Dinamització d’equips de Direcció
 • Adaptació del departament a normes ISO, BRC o IFS
 • Formació en millora continua
 • Absentisme
 • Calendari laboral
 • Sistemes de control de presència
 • Dades treballadors
 • Incidències: vacances permisos, sancions, aplicació normativa interna
 • Vigilància de la salut
 • Relacions Mútua Accidents de treball
 • Subvencions
 • Plans d’igualtat
 • Control legislatiu laboral (Lismi, LOPD, PRL, normativa laboral…)
 • Definició de llocs de treball
 • Selecció externa
 • Plans de carrera
 • Sous i plusos
 • Estudi de pagues variables i bonus
 • Estudis equitat interna/externa
 • Plans de pensions, Mútues de salut, assegurances
 • Planning econòmic i seguiment pressupostos
 • Polítiques de RSC (Marc referencial ISO 26000)

Posem al teu servei la possibilitat d’obtenir tot el que necessites en un departament extern de RH.