Processos de selecció de personal

Les millors decisions sempre amb les millors persones

La selecció del personal idoni a l’empresa és un dels processos clau en qualsevol organització

Un procés mal realitzat implica un greu impacte en la organització:

  • Pèrdues econòmiques derivades del propi procés de selecció: publicació anuncis, temps d’entrevistes, etc.
  • Impacte en el lloc de treball: errors en el desenvolupament de la seva feina, mala imatge de cares als clients, malbaratament del clima laboral, etc.
  • Processos de selecció per a graus mitjos, responsables, tècnics i directius.

Haurem de pensar a introduir mesures que facilitin la captació de talent. Aquí t’expliquem una: La Flexibilitat horària

Si no treballem bé el clima laboral, ens podrem trobar amb els acomiadaments silenciosos. Aquests suposen un cost per a l’empresa molt superior a la captació de personal nou per al mateix lloc de treball.

Aquí et presentem 10 idees per dur a terme excel·lents processos de selecció de personal:

1. Anàlisi detallada del lloc i perfil ideal:
Abans de començar el procés de selecció, és crucial tenir una comprensió clara i detallada del lloc i el perfil del candidat ideal. Això ajudarà a definir criteris de selecció necessaris.

2. Construcció d’una sòlida estratègia de reclutament:
Dissenyar una estratègia que inclogui lelecció de canals de reclutament apropiats, definir el missatge de reclutament i establir un pla dacció per atraure els candidats més adequats.

3. Tècniques d’entrevista estructurades:
Utilitzar entrevistes estructurades amb preguntes específiques i avaluar els candidats de manera objectiva. Això minimitza la influència de biaixos personals i millora la comparabilitat entre els candidats.

4. Avaluació d’habilitats tècniques i comportamentals:
Incorporar proves i exercicis que avaluïn tant les habilitats tècniques com les habilitats toves necessàries per al lloc.

5. Incorporació d’avaluacions conductuals:
Realitzar proves davaluació conductual (TEST DISC) per comprendre millor com els candidats aborden situacions laborals específiques i la seva adaptabilitat a la cultura de lempresa.

6. Participació de múltiples avaluadors:
Involucrar diversos avaluadors en el procés de selecció per obtenir diferents perspectives i reduir la possibilitat de biaixos individuals.

7. Validació de referències i antecedents laborals:
Realitzar verificacions d‟antecedents laborals i referències per assegurar-se de la veracitat de la informació proporcionada pels candidats.

8. Transparència i comunicació clara:
Mantenir una comunicació clara i transparent amb els candidats a totes les etapes del procés per brindar una experiència positiva i demostrar la professionalitat de l’empresa.

9. Capacitació contínua per als entrevistadors:
Proporcionar formació constant als entrevistadors sobre les millors pràctiques de selecció, tècniques d’entrevista i sensibilització als biaixos.

10. Anàlisi de l’efectivitat del procés:
Realitzar anàlisis posteriors al procés de selecció per identificar àrees de millora i perfeccionar contínuament les estratègies de reclutament i selecció.

Aquestes idees proporcionen un marc sòlid per dur a terme processos de selecció de personal amb èxit i eficiència, contribuint a la contractació de talents idonis per a l’organització. És important adaptar aquestes idees a les necessitats específiques de cada empresa i del lloc de treball.

Per aquests motius les empreses tendeixen a externalitzar el procés de selecció en la seva totalitat o en una de les seves parts.
Consulta’ns i t’informarem.