Plans de formació

La formació contínua és el millor mecanisme de supervivència

Acompanyem a l’empresa en el desenvolupament del seu potencial
a través dels plans de formació, participant en cada una de les fases que ho requereixi.

Processos associats:

 • Disseny del qüestionari adaptat a les característiques de la institució.
 • Subministrament del qüestionari i supervisió de la seva complimentació
 • Anàlisi de la informació obtinguda en el qüestionari.

Producte final o documents de referència:

 • Llistat de necessitats formatives

Processos associats:

 • Anàlisi documental (descripció de llocs de treball, pla estratègic, etc.)
 • Anàlisi dels recursos disponibles interns i externs.
 • Establir prioritats en les accions formatives.
 • Distribució i calendarització de les accions formatives.

Producte final o documents de referència:

 • Pla de formació

Processos associats:

 • Recerca de formadors i/o centres de formació.
 • Coordinació d’alumnes en l’acció formativa.
 • Seguiment de les accions formatives.
 • Avaluació de cada acció formativa (formador, instal·lacions, alumnes).

Producte final o documents de referència:

 • Informes de seguiment de l’execució del pla de formació

Processos associats:

 • Avaluació de la satisfacció dels alumnes en relació al lloc de treball.
 • Avaluació de l’impacte de la formació en el lloc de treball.

Producte final o documents de referència:

 • Informe final d’avaluació del pla de formació

Si tens dubtes si us plau contacta’ns, estarem encantats d’atendre’t