Estudi de clima laboral

Diagnòstic Organitzacional

L’estudi de clima permet mesurar el nivell de satisfacció del personal en general i detectar aspectes de millora a l’organització.

De vegades les persones perceben que l’ambient laboral no és adequat, hi ha un descontentament generalitzat, s’hi observa absentisme i/o rotació de personal.

Davant d’aquestes situacions, cal identificar quins elements dins de l’organització són susceptibles de millora per promoure un clima laboral favorable.

 

Què és un estudi de clima laboral?

 

L’estudi de clima és una eina que es basa a preguntar a les persones de l’organització sobre el seu nivell de satisfacció i benestar dins de l’organització.

El format pot ser mitjançant una enquesta o entrevistes semiestructurades on s’avaluen els diferents elements vinculats al clima laboral.

Un dels factors més rellevants és crear prou confiança perquè la persona se sinceri sobre això, per la qual cosa es recomana mantenir l’anonimat de les respostes dels participants.

L’estudi de clima organitzacional no és un procés d’avaluació de les persones, per tant, el resultat està orientat a aplicar i identificar quins elements dins l’organització requereixen un canvi.

 

Com fem un estudi de clima laboral?

 

A la nostra consultoria de recursos humans adaptem l’estudi de clima a les necessitats de cada empresa, per això identifiquem els factors complementaris a incloure en l’avaluació del clima. Un exemple dins un estudi de clima laboral podria ser incloure factors vinculats al teletreball a empreses amb personal deslocalitzat.

Un cop revisats els factors amb l’organització definim la metodologia més adequada i procedim a recollir informació.

Finalment, els resultats es presenten en un informe de clima laboral on es desglossen els resultats per factor, s’abstreuen unes conclusions i unes línies de possibles intervencions per millorar el clima organitzacional.

Per què es fa servir un Estudi de clima?

  • Detecció d’àrees de millora.
  • Identificació de punts crítics.
  • Valorar el nivell de satisfacció del personal.
  • Avaluar projectes i el seu impacte a l’organització.
  • Avaluar l’estil de lideratge de la direcció empresarial.

Quins són els beneficis dutilitzar aquesta eina?

  • Complementació on-line.
  • Adaptació de l’estudi a les característiques de l’organització.
  • Especialment indicada en estudis de clima, processos de coaching empresarial, processos de consultoria, etc.
  • Confidencialitat absoluta.

Si tens dubtes si us plau contacta’ns, estarem encantats d’atendre’t