Feedback View 180-360º

Diagnòstic per a directius i càrrecs intermedis

Les eines d’avaluació 360 ° i 180 ° proporcionen un informe exhaustiu sobre les fortaleses i àrees de desenvolupament en l’àmbit laboral, comparant les autopercepcions amb les percepcions dels membres de l’equip de treball.

¿Per a què s’utilitza Feedback View 360º?

Per avaluar amb una eina un mateix element des de diferents punts de vista i obtenir un feedback de l’entorn.

 • EmotionalIntelligenceView360: Basat en el model de competències dissenyat per Daniel Goleman, mesura competències comportamentals d’autogestió, maneig de relacions i comunicació.
 • ExecutiveView360: Dirigit a executius i directors sèniors, se centra en competències de lideratge. Acompliment de lideratge, lideratge en gestió del canvi, lideratge personal i interpersonal.
 • LeaderView360: Dirigit a Directors i caps intermedis. Avalua comportaments bàsics de lideratge relacionats amb les següents competències: Planificació, resolució de problemes, supervisió, autogestió, gestió de relacions, lideratge i comunicació.
 • ManagerView360: Per supervisors, comandaments intermedis o directors Sèniors. Proporciona una anàlisi de competències de comunicació, direcció, comunicació interpersonal i resolució de problemes.
 • PerformanceView360: Mostra fortaleses i àrees de Desenvolupament de l’individu que no estan relacionades amb la supervisió ni amb la gestió. Analitza competències de relacions interpersonals, treball en equip, comunicació, gestió de tasques.
 • SalesView360: Dirigit a persones de l’àrea comercial. Mesura competències relacionades amb vendes, relacions interpersonals, intrapersonals.
 • Sales ManagerView360: Dirigit a caps de vendes. Anàlisi de competències en direcció d’equips de vendes, lideratge interpersonal i intrapersonal.
 • TeamView360: Per anàlisi d’equips. Analitza competències de: planificació, resolució de problemes, supervisió, autogestió, gestió de relacions, lideratge, comunicació.
 • Transformational Leadership360: Dirigit a líders que han de marcar la diferència, analitza competències de direcció i lideratge per separat.
 • CustomView360: Ideal per a situacions on es requereix una avaluació de competències adaptada a les necessitats del client. Aquesta eina et dóna accessos a la nostra base de competències amb 800 ítems validats o bé et dóna l’opció de crear noves competències.

¿Quins són els beneficis d’utilitzar aquesta eina?

 • Complementació On-line.
 • Especialment indicada en estudis de clima, avaluació i plans de carrera, processos de Coaching empresarial.
 • Confidencialitat absoluta.

Si tens dubtes si us plau contacta’ns, estarem encantats d’atendre’t