Formació – Gestió con Fundae

Formació bonificada empresarial

Tramitació de les bonificacions amb FUNDAE

Bonificació de la formació amb FUNDAE: Aquelles empreses que tenen treballadors donats d’alta en règim general, podran bonificar una part o íntegrament de les activitats formatives que realitzen amb nosaltres. Si vols saber més clicka aquí: Crèdit formatiu

L’entitat que gestiona i regula el crèdit formatiu és la Fundae i aquesta permet bonificar les formacions de les quotes de la seguretat social.

La Fundació Estatal per a la Formació a l’Ocupació, coneguda com a FUNDAE, és una entitat a Espanya encarregada de promoure i finançar la formació professional per a l’ocupació. Té com a objectiu millorar la qualificació dels treballadors i contribuir al desenvolupament de les seves competències a l’àmbit laboral.

La nostra empresa actua com a entitat organitzadora pel que pot gestionar els tràmits administratius perquè l’empresa pugui bonificar-se la formació realitzada i reduir els seus costos formatius.

Com a entitat formativa inscrita al registre d’entitats formatives, les nostres formacions poden ser objecte de bonificació ja sigui a través de la gestió d’una altra entitat organitzadora o de la pròpia empresa.

Totes les empreses amb treballadors en règim general, disposen de Crèdit formatiu per utilitzar en les seves formacions durant l’any.

Totes aquelles empreses que vulguin aprofitar la bonificació de la formació amb FUNDAE, ens poden contactar i els explicarem com fer-ho.