Coaching Estratègic

Evoluciona… A la teva manera

El Coaching estratègic és un procés que produeix desenvolupaments extraordinaris reals i que repercuteixen objectivament al compte de resultats de l’organització. Aconsegueix produir canvis en els individus que la composen, orientats exclusivament a l’objectiu de l’organització. Aquests canvis no s’assoleixen aplicant una eina, sinó creant un procés basat estrictament a les relacions humanes.

El coaching estratègic és un procés orientat a definir metes clares, dissenyar estratègies efectives i prendre decisions informades per aconseguir objectius. Combina elements del coaching, de planificació estratègica i de la psicologia per potenciar el rendiment, la confiança i l’eficàcia en les accions empresarials.

Mitjançant l’anàlisi intern de l’organització amb càrrecs directius o gerència, obtenim informació per adoptar un camí o estratègia cap al canvi. Un canvi i evolució, conforme a les exigències o demandes de l’entorn en què es trobi, assolint l’eficàcia i l’èxit de totes les parts implicades dins l’organització. Per utilitzar aquesta eina de canvi, és necessari l’ús de l’aprenentatge, adquirint habilitats i produint canvis en el comportament. Per aquest motiu s’han de tenir en compte els aspectes que influeixen en el rendiment dels elements que constitueixen l’organització, i el més important és el Recurs Humà.

 

Et deixem aquest artícle: La importància de tenir les coses clares

L’estructura de treball en un Coaching Organitzacional és:

1. DIAGNÒSTIC

DIAGNÒSTIC de la situació actual amb els responsables de l’organització, i si s’escau mitjançant estudi de clima amb tota la organització.

2. DISSENY

A partir del diagnòstic, es crea el DISSENY del pla d’actuació a partir dels resultats obtinguts i parametritzant l’estratègia a CURT-MIG-LLARG termini.

3. EXECUCIÓ

Un cop finalitzat el disseny, queda definit el que es pretén assolir per cada acció (ja tenim el Què fer?) i comencem l’EXECUCIÓ (permetrà saber el Com ho fem?), en aquesta fase es transmet la informació a les diferents parts implicades i es marca un model a seguir basat en la realització dels objectius.

4. SEGUIMENT

Una vegada instaurat el model de funcionament es fan visites periòdiques per avaluar quina és l’evolució del treball.

Les persones son la força propulsora de les organitzacions, el motor del desenvolupament i la innovació, per tant la gestió del talent humà es necessària en un entorn empresarial canviant com el que vivim. La gestió del talent és una decisió estratègica de direcció amb la finalitat d’obtenir la màxima creació de valor per a l’organització, a través d’un conjunt d’accions dirigides a disposar, en tot moment, del nivell de coneixements, capacitats i habilitats necessàries per l’obtenció dels resultats desitjats per ser competitiu a l’entorn actual i futur.

El líder actual prepara, desenvolupa i reté el principal recurs de la seva companyia; el talent humà. Mitjançant el Coaching, els líders descobreixen i desenvolupen el seu propi potencial, convertint les dificultats en reptes, acompanyant i fomentant el desenvolupament i potencial del seu equip de treball de la manera més efectiva i eficient, cap a la gestió del canvi i l’assoliment de resultats d’èxit. El retorn de la inversió per les empreses (ROI) pot ser de més del 500%, segons anàlisis realitzats per The Manchester Consulting Group.

Si tens dubtes si us plau contacta’ns, estarem encantats d’atendre’t