Stress Scan

Avaluació de l’estrès laboral

Què és l’estrès laboral?

L’estrès es considera una reacció de la persona davant d’una situació puntual, una reacció adaptativa a una situació en què requereix que la persona es posi en acció.
El problema repercuteix quan aquest estrès es prolonga en el temps ja que repercuteix de manera negativa en el benestar de la persona i en la seva salut.

Davant d’una mateixa situació no totes les persones reaccionen de la mateixa manera, algunes poden viure com una situació estressant mentre que d’altres no. Això és degut al fet que hi ha factors que condicionen l’experiència i sobre els quals es pot actuar.

Lamentablement, els nivells d’estrès laboral han anat augmentant en els darrers anys, i amb ell l’augment dels trastorns mentals com l’ansietat o la depressió. De fet, els trastorns vinculats a la salut mental van ser la segona causa de les baixes laborals el 2022. És per tant necessari fer undiagnòstic de l’estrès laboral com a indicador del benestar dels nostres empleats i exercir actuacions orientades a millorar-les.

Com es pot detectar l’estrès laboral?

L’èina del Stress Scan ens permet fer un diagnòstic de l’estrès laboral dins de l’organització. Es bàsicament un qüestionari d’avaluació de l’estrès laboral que s’emplena de forma en línia i on podem obtenir els resultats de forma àgil.

Aquesta eina ens permet conèixer quin és el nostre estil de vida i quins factors ens poden ajudar a suportar els efectes de l’estrès diari. Els factors que s’avaluen principalment són:

Stress Scan: La solució per a l’estrès laboral

Working / life Stress

Hàbits de Salut

 • Activitat física (exercici)
 • Somni / relaxació
 • Nutrició
 • Pràctiques preventives

Xarxa de suport social

Duresa cognitiva

Estil d’afrontament

 • Valoració positiva
 • Valoració negativa
 • Minimització de les amenaces
 • Afrontament de problemes

Benestar psicològic

Per què es fa servir Stress Scan?

Amb els resultats del diagnòstic podem aplicar solucions per millorar el nivell d’estrès laboral.

Aquestes mesures poden estar orientades a aspectes organitzacionals, competencials, de relacions interpersonals o accions per fomentar hàbits saludables i el benestar psicològic dels empleats.

Preocupar-se pels empleats, utilitzar eines de diagnòstic d’estrès laboral i aplicar mesures per controlar aquest estrès són algunes estratègies que a més de fomentar el benestar dins de l’organització fidelitzen i capten el nou talent.

Des de Creantum, la nostra
Consultoria de recursos humans , acompanyem les empreses en els processos de diagnòstic de l’estrès laboral així com implementant mesures per combatre’l.

 • Seguiment de processos de Coaching.
 • Coneixement de si mateix i els altres.
 • Millora de la gestió personal.
 • Selecció de personal.
 • Formació i optimització dequips de treball.
 • Eina de RRHH.
 • Eina per a la creació de noves empreses on hi ha diversos socis.
 • Eina per millorar les relacions socials.
 • Eina d’autoconeixement.
 • Obtenir informació per comprendre els altres.
 • Eina d’avaluació al creixement personal.
 • Eina de treball en els processos de coaching personal.
 • Eina per a professors i formadors.
 • Eina per a psicòlegs, pedagogs, consultors, etc.

Quins són els beneficis de l’eina Stress Scan?

 • Complementació en línia.
 • Especialment indicat per a processos de selecció, coaching, desenvolupament de competències i lideratge.
 • Mesura 4 factors.
 • Permet fer un perfil dequip.
 • Permet fer anàlisis de parelles de treball.
 • Confidencialitat absoluta.

Si tens dubtes si us plau contacta’ns, estarem encantats d’atendre’t